KEPEMIMPINAN DAN DAULAT RAKYAT

KEPEMIMPINAN DAN DAULAT RAKYAT Dr. H. Abdul Malik, M.Pd.   RAJA Ali Haji rahimahullah, dalam karya-karya beliau, menaruh perhatian terhadap pelbagai perkara berhubung dengan pembangunan manusia dan kemanusiaan. Di antara persoalan yang menjadi sorotan beliau adalah kepemimpinan. Untuk itu, beliau menulis dua buku khusus yaitu Muqaddima Fi Intizam (1857) dan Tsamarat al-Muhimmah (1858). Di samping kedua buku khas itu, Raja Ali Haji […]