Pemimpin Negarawan Rakyat Tertawan
Dr. H. Abdul Malik, M.Pd

Pemimpin Negarawan Rakyat Tertawan

PEMIMPIN sejati negeri pastilah seorang negarawan. Dia bukan sebarang orang atau orang sebarang. Dialah orang yang mau, mampu, bertanggung jawab, dan ikhlas berjuang untuk menjulangkan martabat rakyat dan marwah negeri.…

Comments Off on Pemimpin Negarawan Rakyat Tertawan

Dari Melayu Untuk Dunia

Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik bercabang tiga Hancur badan di kandung tanah Budi yang baik dikenang juga PANTUN “Pulau Pandan” itu tak semata-mata saya tujukan kepada Yayasan Jembia…

Comments Off on Dari Melayu Untuk Dunia
Datang Jahat Sekali-Kali Tiada
Dr. H. Abdul Malik, M.Pd

Datang Jahat Sekali-Kali Tiada

KEMAMPUAN sekaligus kemahiran utama ini seyogianya dimiliki oleh para pemimpin. Setiap pemimpin harus mampu dan mahir berdiplomasi. Kecanggihan berdiplomasi pemimpin memungkinkan dirinya disenangi semua orang, termasuk para pemimpin lain, baik…

Comments Off on Datang Jahat Sekali-Kali Tiada

Adat Raja di Laut

ADAT adalah segala peraturan yang mengatur dan menuntun perilaku hidup masyarakat yang menjadi pemangkunya. Masyarakat yang hidup sekaligus menghidupkan dan mengikuti ketentuan adat tertentu disebut pemangku adat. Umumnya, ketentuan adat…

Comments Off on Adat Raja di Laut

Baik-Baik Memeliharakan Diri

Oleh: Dr. H. Abdul Malik, M.Pd. ETIKA kepemimpinan mengajarkan kita akan perkara yang mustahak ini. Pemimpin yang baik ialah orang yang pandai menjaga diri. Pertanyaan yang mengikutinya adalah menjaga diri…

Comments Off on Baik-Baik Memeliharakan Diri

MEMBETULKAN DUNIA MEMBAHAGIAKAN AKHIRAT

MEMBETULKAN DUNIA MEMBAHAGIAKAN AKHIRAT Dr. H. Abdul Malik, M.Pd. JATUH-BANGUNNYA sesebuah negara dan atau negeri sangat bergantung kepada kepiawaian penyelenggaranya. Negara dan atau negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang berkualitas…

Comments Off on MEMBETULKAN DUNIA MEMBAHAGIAKAN AKHIRAT

KEPEMIMPINAN DAN DAULAT RAKYAT

KEPEMIMPINAN DAN DAULAT RAKYAT Dr. H. Abdul Malik, M.Pd.   RAJA Ali Haji rahimahullah, dalam karya-karya beliau, menaruh perhatian terhadap pelbagai perkara berhubung dengan pembangunan manusia dan kemanusiaan. Di antara persoalan yang…

Comments Off on KEPEMIMPINAN DAN DAULAT RAKYAT

Tiada yang Lain Setelah Dirimu

Tiada yang Lain Setelah Dirimu Dr. H. Abdul Malik, S.Pd., M.Pd. SIAPAKAH yang tak berasa kagum? Durjanya yang elok, pribadi yang anggun, dan budinya yang halus lagi agung, yang bahkan…

Comments Off on Tiada yang Lain Setelah Dirimu

Kesetiaan Cinta Sejati

Kesetiaan Cinta Sejati Dr. H. Abdul Malik, S.Pd., M.Pd. ORANG Melayu, umumnya, di mana pun mereka bermastautin, dan masyarakat tempatan, khususnya, memberinya nama Pulau Penyengat. Orang Inggris menyebutnya The Island…

Comments Off on Kesetiaan Cinta Sejati

BIARKANLAH, AKU MEMBENCIMU!

Biarkanlah, Aku Membencimu! Dr. H. Abdul Malik, S.Pd., M.Pd.   Sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk religius, selain harus berurusan dengan diri sendiri, seseorang manusia  harus  berhubung dengan pihak-pihak lain. Oleh…

Comments Off on BIARKANLAH, AKU MEMBENCIMU!